POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

              “ Satisfacţia clienţilor prin performanţa calităţii produselor noastre “

Politica în domeniul calităţii a H2O International este de a livra produse de calitate, pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale şi realizării de profit. Pentru a pune în practică această politică, conducerea H2O International a hotărât implementarea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2018.

Obiectivele principale în domeniul calităţii ale societăţii noastre sunt următoarele :

– Să livrăm clienţilor produse conforme condiţiilor specificate, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei acestora;
– Prevenirea neconformităţilor în toate fazele de realizare a produsului, ceea ce va conferi încredere clienţilor şi va aduce beneficii societăţii şi angajaţilor;
– Instruirea şi motivarea personalului pentru îmbunătătirea continuă a calităţii;
– Menţinerea şi lărgirea sectorului de piaţă;
– Menţinerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii – conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Ca director al H2O International S.R.L. mă angajez:

– Să asigur comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii la toate nivelurile societăţii;
– Să asigur resursele umane şi materialele necesare;
– Să asigur funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei sistemului de management al calităţii;
– Să analizez periodic politica şi să o îmbunătăţesc continuu.
Valoarea adăugată în procesele pe care le conducem în cadrul societăţii ne permite dezvoltarea şi creşterea economică, în condiţiile în care ne preocupăm de reducerea costurilor şi îmbunătăţirea continua a proceselor. Ne îngrijim de personalul nostru, şi creăm mediul şi cultura favorabile calităţii care să contribuie la obţinerea satisfacţiei clienţilor, precum şi la dezvoltarea profesională a propriilor noştri angajaţi.
Întreg personalul societății este conştient de faptul că această politică referitoare la calitate contribuie şi la:

  • câştigarea unei poziţii cât mai bune pe piaţă;
  • creşterea profiturilor;
  • cointeresarea şi creşterea moralului angajatilor;
  • comunicarea cât mai bună cu clienţii, furnizorii şi între angajaţi.

Ne angajăm în afaceri într–o maniera etică şi integrată pe principii de parteneriat, demnitate şi respect faţă de părţile interesate în societatea noastră.
Ne desfăşurăm activitatea într–un mod responsabil faţă de mediu, de cerinţele legale şi de reglamentare, ca parte a îndatoririlor de cetăţeni ai societăţii. Eficacitatea acestei declaraţii, rezidă din angajamentul personalului de la toate nivelurile societăţii în adoptarea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii.

Desemnez reprezentantul managementului în domeniul calităţii care are responsabilitatea şi autoritatea de:
– a asigura că sunt stabilite, implementate şi menţinute cerinţele sistemului de management al calităţii;
– a raporta conducerii de vârf performanţele Sistemulul de Management al Calităţii  şi nevoile de îmbunătăţire;
– a asigura conştientizarea privind cerinţele clienţilor, la nivelul organizaţiei.

Participarea la implementarea şi menţinerea sistemului calităţii este sarcina de serviciu a fiecărui angajat. Răspunderea pentru calitate este a tuturor şi a fiecărui angajat în parte. Nu admit abateri de la politica în domeniul calităţii sau irosirea de resurse în nici unul dintre procesele desfasurate in societate.

DIRECTOR: Constantin Marinescu.
Data: 24.11.2017.